ประชุมติดตาม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ร่วมกันประชุมติดตาม แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →