ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และส่วนราชการอื่น ที่ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์    การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →