สถิติการเข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

สถิติการเข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เดือน  ตุลาคม   2563   ถึง  เดือน  ธันวาคม 2563

 

ลำดับ ลักษณะส่วนงานที่เข้ารับบริการ จำนวน ร้อยละ
1 ด้านการศึกษา 0 0
2 ด้านบรรเทาสาธารณภัย 1 1.69
3 ด้านรายได้ /ภาษี 14 23.73
4 ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 25 42.37
5 ด้านช่าง 19 32.20

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →