ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดฝังกลบขยะ บริเวณริมคลองชลประทาน เขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 4 และบริเวณเตาเผาขยะ หมู่ที่ 7 บ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →