ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →