โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ณ จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / รพ.สต.หนองทรายขาว / อปพร. / อสม. / บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อบริการประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →