บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ตำบลหนองทรายขาว

นายอนันต์ ยวงนาค นายก อบต.หนองทรายขาว ออกตรวจเยี่ยม พร้อมสำรวจผู้เสียหาย เพื่อดำเนินการส่งแบบรายงานเหตุด่วน ให้ทางอำเภอ บ้านหมี่ จะได้รวบรวมสรุปให้จังหวัดทราบตั้งแต่วันที่  12-14 เม.ย.64 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประสบกับตรงกับวันหยุดเทศกาลหลายวัน และส่งแบบรสยงานเหตุด่วน เพื่อประชาชนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที่และลดปัญหาความเดือนร้อนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ครัวเรือน เมื่อ วันที่ 14  เมย. 64

หมู่ที่ 1 เสียหายจำนวน 1 หลัง คือ
1) นายสังคม มินทอง 2 หมู่ 1 ตำบลหนองทรายขาว
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
หมู่ที่ 4 เสียหายจำนวน 1 หลัง คือ
1) นางขวัญเรือน อินทะไชย
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
หมู่ที่ 5 บ้านหนองทรายขาว โดนมรสุมพัด
ได้รับความเสียหายจำนวน 5 หลังคาเรือน คือ
1) นาง กัลยา  กองแก้ว 74/1 หมู่ที่ 5
2) นาย เกรียงศักดิ์ ม่วงศิลป์  บ้านเลขที่ 15 ม.5
3) นางจำรูญ  พรหมแค่  บ้านเลขที่ 89 ม.5
4) นายสุวรรณ  ราชวงษา  บ้านเลขที่ 62  ม.5

5) นายวิชิต กิ้นบุราน บ้านเลขที่ 114 ม.5

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →