ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปบ้านพรหมทินใต้ หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย รายละเอียดตามที่อบต.หนองทราวขาว กำหนด พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →