กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย แล้วนั้น บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนัดหมายเพื่อตรวจพัสดุ ในวันพุธที่ 9 มิถุายน 2564 โดยพร้อมเพียงกัน

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →