ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างเหมาทำป้ายโครงการ่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →