ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรังจำนวน 216 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการซื้อดินลูกรังจำนวน 216 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →