ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา อาคารผลิตน้ำประปาและบริเวณพื้นที่สำนักงานประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างปรับปรุงทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา อาคารผลิตน้ำประปาและบริเวณพื้นที่สำนักงานประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →