ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →