ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกดินเลนและวัชพืช ตามโครงการคลองสวยน้ำใส คืนชีวิตใหม่ไร้ขยะ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างเหมาขุดลอกดินเลนและวัชพืช ตามโครงการคลองสวยน้ำใส คืนชีวิตใหม่ไร้ขยะ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →