ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →