ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ Lgiba TF-35 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ Lgiba TF-35 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →