น้ำปลาแท้ตราปลาทรายขาว

เป็นน้ำปลาผลิตจากปลาสร้อย 67% เกลือ 27% อื่น ๆ 6% จดทะเบียน อย. ลบ.ฉผนป 1/2542 ปริมาณสุทธิ์ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :750.00 กรัม

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่

 133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาส

โทร :  09 5201506

อีเมล:  cdlop@lopburi.go.th

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →