ข้าวซ้อมมือ (หอมมะลิ)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยใช้แรงงานคน ซึ่งให้สารอาหารมากกว่าเครื่องจักรกล โดยสามารถป้องกันโรคเหน็บชา ช่วยในการบำรุงร่างกายได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่สีข้าวเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน(OTOP)

  • ขนาด : 20.00 X 28.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1500.00 กรัม

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่

 133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาส

โทร :  09 5201506

อีเมล:  cdlop@lopburi.go.th

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →