ข้าวท่อน

มาจากข้าวซ้อมมือ โดยการฝัดและร่อน แล้วจึงบรรจุภัณฑ์

  • ขนาด : 11.00 X 22.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1.00 กรัม

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่

 133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาส

โทร :  09 5201506

อีเมล:  cdlop@lopburi.go.th

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →