ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงาน ปฏิบัติงานผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จำนวน 1 คน ระยะเวลา 30 วัน (ตั้งแต่ 23 สิงหาคม – 22 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการแรงงาน ปฏิบัติงานผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จำนวน 1 คน ระยะเวลา 30 วัน (ตั้งแต่ 23 สิงหาคม – 22 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →