ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →