ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จำนวน 230 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จำนวน 230 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →