ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานเอกสาร งานธุรการ งานประสานงานต่างๆ งานบันทึกข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานเอกสาร งานธุรการ งานประสานงานต่างๆ งานบันทึกข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →