ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →