โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการอบรมให้ความกระบวนการ และขั้นตอนการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →