กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น และมีความตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →