ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้แก่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเตรียมพร้อมเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันที่ 27​พฤศจิกายน 2564​องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้แก่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึงเขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →