บรรยากาศการ การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

บรรยากาศการ การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึง เขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →