การนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

การนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึง เขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →