ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติการในการปฏิบัติงานด้านงานเอกสารและการบันทึกข้อมูลตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาปฏิบัติการในการปฏิบัติงานด้านงานเอกสารและการบันทึกข้อมูลตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →