ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก Toner Pantum PC 210EV สำหรับเครื่องพิมพิ์รุ่น P2500W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อตลับหมึก Toner Pantum PC 210EV สำหรับเครื่องพิมพิ์รุ่น P2500W โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →