ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง น้ำดิบเหลือน้อย โปรดใช้อย่างประหยัด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง น้ำดิบเหลือน้อย โปรดใช้อย่างประหยัด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →