ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถนนสายทางออกบ้านคลอง บริเวณปากคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อดินลูกรัง จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตร ถนนสายทางออกบ้านคลอง บริเวณปากคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →