ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →