ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →