ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →