รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวขอแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →