นายก อบต.ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาหมู่ที่ 1 , 2 และหมู่ที่ 4 ให้ใช้งานได้ตามปกติ

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 พ.ต.อ.ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายก อบต.หนองทรายขาว พร้อมกับผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ประปา อบต.หนองทรายขาวลงพื้นที่ ในหมู่ที่ 1 , 2 และหมู่ที่ 4 เพื่อแก้ไขและซ่อมแซมท่อประปาที่แตกเสียหาย และเปลี่ยนปั๊ม(ซัมเมอร์ส) ใหม่พร้อมเปลี่ยนท่อให้ระบบทำน้ำประปาบาดาลของหมู่ที่ 2 บ้านมะขามเฒ่าให้ใช้งานได้ตามปกติ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →