มอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ขอขอบคุณ นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด โดยมี นางสาวอุมาพร  คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายมณเฑียร สิงห์สา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 1 อ.บ้านหมี่ นายวิโรจน์ ชอบเพื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 2 อ.บ้านหมี่ นายสุนทร ทีฆายุทธสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 3 อ.บ้านหมี่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยการมอบข้าวสารให้กับประชาชน ตำบลหนองทรายขาว รวม 7 หมู่บ้านทั้งหมด 643 ครัวเรือน โดย​ พ.ต.อ.ธนศักดิ์​ ปานแย้ม​ นายก​อบต.หนองทรายขาว​ ได้มอบหมายให้​ นายศุภณัฏฐ​์​ บุญสุขธนโรจน์​ และนางวันเพ็ญ คชเพช  รอง​นายก​ อบต.หนองทรายขาว​ เป็นผู้ดำเนินการ​แจกข้าวสารดังกล่าว​ให้แต่ละหมู่บ้าน​ ​ดังนี้

1. บ้านมะขามเฒ่า 69 ครัวเรือน
2. บ้านมะขามเฒ่า 71 ครัวเรือน
3. บ้านสระเตยน้อย 95 ครัวเรือน
4. บ้านสระเตยใหญ่ 122 ครัวเรือน
5. บ้านหนองทรายขาว 78 ครัวเรือน
6. บ้านเนินยาว 117 ครัวเรือน
7. บ้านคลอง 91 ครัวเรือน

และด้วยความรักความห่วงใย ในครั้งนี้ ท่าน สส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ได้นำแมส และชุดตรวจ ATK มาแจกให้กับผู้ที่มารับข้าวสารจาก อบจ.ลพบุรี ในครั้งนี้ด้วย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →