ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Toner HP85 A จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →