ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →