ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ผู้ป่วยไข้เลือดออก ผู้ที่ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →