ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother เปลี่ยนชุดความร้อม ลูกยางป้อนกระดาษ แม่พิมพ์ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0026 เปลี่ยนชุดความร้อน ลูกยางป้อนกระดษ แม่พิมพ์ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →