แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ขอเผยแพร่แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →