ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน 8064 ลพบุรี หมายเลขทะเบียนคุม 001-50-0001 ตรวจเช็คเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน 8064 ลพบุรี หมายเลขทะเบียนคุม 001-50-0001 ตรวจเช็คเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →