สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเผยแพร่สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →