ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ อบต.และลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทและผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อเผยแพร่สินค้าโอทอปของตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นที่สนใจของประชาชน เพื่อเป็นการระบายสินค้าของตำบลอีกทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 และลงนามถวายพระ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →