ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแนวในตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 1-7 จำนวน 900 ตัว ๆ ละ 3 บาท โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาสำรวจสุนัขและแนวในตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 1-7 จำนวน 900 ตัว ๆ ละ 3 บาท โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →