ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับดินหลังท่อสูบน้ำและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับดินหลังท่อสูบน้ำและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →