ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมคันทางปรับปรุงซ่อมแซมคันทางสายนานายศิริชัย กำเนิดเนื้อ ถึงนานายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง รายละเอียดตามปริมาณงานที่อบต.หนองทรายขาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมคันทางปรับปรุงซ่อมแซมคันทางสายนานายศิริชัย กำเนิดเนื้อ ถึงนานายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง รายละเอียดตามปริมาณงานที่อบต.หนองทรายขาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →